Start
Przedmioty
Informacje
Rekrutacja
Nauczyciele
KontaktAdres szkołyZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
ul. Limanowskiego 10
11- 200 Bartoszyce
tel./fax 89 762 26 61

Dyrektor szkoły
mgr Monika Bogdanowicz, tel. 89 762 01 25
Wicedyrektor
mgr inż. Jerzy Dziemiańczyk, tel. 89 762 01 28
Wicedyrektor
mgr Grzegorz Mojek, tel. 89 762 01 27
Sekretariat
Regina Adamowicz, tel./fax 089 762 26 61
Doradca zawodowy
Urszula Saulewicz, tel. 89 762 29 85
Pedagog szkolny, wychowawca klasy 1 LO dla dorosłych
Iwona Jedwabnik, tel. 89 762 00 07

© Patryk Rutkowski