Start
Przedmioty
Informacje
Rekrutacja
Nauczyciele
KontaktNauczycielemgr Maria Beziuk-Iwańczyk - Fizyka
mgr Monika Bogdanowicz - Historia
mgr Stanisław Dabrowski - Informatyka
mgr Iwona Grygorowicz - Podstawy przedsiębiorczości
mgr Sylwia Kapturska - Język polski
mgr Mariola Maciejewska - Geografia
mgr Danuta Maroska - Matematyka
mgr Alina Mikołajczyk - Język angielski
mgr Anna Nowoszyńska-Ejlak - Biologia, Chemia
mgr Lilla Szewczyk - Wiedza o społeczeństwie
mgr Iwona Jedwabnik - Wychowawca

© Patryk Rutkowski